ข้อมูลโรงเรียน ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)

ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)

ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ดสจ

ชื่อภาษาอังกฤษ : doisaenjai


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 Tel. 0631358730

เบอร์โทรศัพท์ : 0631358730

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://mis.doisaenjai.ac.th/

เกี่ยวกับดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2
ข้าราชการครู 5 11 16
พนักงานราชการ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
อื่นๆ 1 2 3
รวม 8 16 24

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 48 22 70 3
ป.2 36 32 68 3
ป.3 30 29 59 3
ป.4 19 19 38 2
ป.5 5 14 19 2
ป.6 13 6 19 1
ม.1 11 6 17 1
ม.2 10 7 17 1
ม.3 9 8 17 1
อ.1 3 1 4 1
อ.2 12 18 30 2
อ.3 19 5 24 1
รวม 215 167 382 21