นางสาวเอณิกา วงศ์เมืองแล

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 13/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089429XXXX
 • Facebook : Kru A Aey
 • Email : anika.nat@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : 0
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : SS.WB

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฎิบัติงาน นางสาวเอณิกา วงศ์เมืองแล 13/01/2021 - 31/03/2021