โครงการ/กิจกรรม โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 14:20:11
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงสร้างรายวิชา
หน่วยงาน :
โรงเรียนดอยแสนใจ
สถานที่ :
โรงเรียนดอยแสนใจ
ระหว่างวันที่ :
20/01/2021 - 20/01/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวแสงเทียน คำน้อย

รูปภาพกิจกรรม