โครงการ/กิจกรรม โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและมีงานทำ

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและมีงานทำ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 14:21:49
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและมีงานทำ
หน่วยงาน :
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
สถานที่ :
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 09/04/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวมานิดา เสาวรส

รูปภาพกิจกรรม