โครงการ/กิจกรรม โครงการวันสำคัญ กิจกรรมวันเด็ก

โครงการวันสำคัญ กิจกรรมวันเด็ก

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 14:21:42
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการวันสำคัญ กิจกรรมวันเด็ก
หน่วยงาน :
รร.ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
สถานที่ :
รร.ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
ระหว่างวันที่ :
08/01/2021 - 08/01/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายชวลิต พิศาลชัยกุล

รูปภาพกิจกรรม