โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฎิบัติงาน

รายงานผลการปฎิบัติงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 14:26:41
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฎิบัติงาน
หน่วยงาน :
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
สถานที่ :
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
ระหว่างวันที่ :
13/01/2021 - 31/03/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวเอณิกา วงศ์เมืองแล

รูปภาพกิจกรรม