โครงการ/กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 14:22:52
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
หน่วยงาน :
โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
สถานที่ :
ดรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
ระหว่างวันที่ :
12/01/2021 -
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาววันเพ็ญ จิตนากร

รูปภาพกิจกรรม