โครงการ/กิจกรรม ืิ้่้เีรนา

ืิ้่้เีรนา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 14:21:00
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ืิ้่้เีรนา
หน่วยงาน :
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
สถานที่ :
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
ระหว่างวันที่ :
27/12/2020 - 01/01/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวนิลรัตน์ บุญรัตนพิบูลย์

รูปภาพกิจกรรม