โครงการ/กิจกรรม โครงสร้างรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563

โครงสร้างรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 14:21:23
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงสร้างรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
สถานที่ :
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวศิวะพร วงศ์นิ้ว

รูปภาพกิจกรรม