โครงการ/กิจกรรม การผลิตสื่อ

การผลิตสื่อ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 14:22:09
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การผลิตสื่อ
หน่วยงาน :
ศูนย์เครือข่ายแม่สะแลป
สถานที่ :
โรงเรียนแม่สะแลป
ระหว่างวันที่ :
12/01/2021 - 12/01/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางภัทรวดี ชำนาญยา

รูปภาพกิจกรรม