ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)

ตำบล อำเภอ จังหวัด

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 Tel. 0631358730

doisaenjai@doisaenjai.ac.th

ตำบล อำเภอ จังหวัด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00